Başvuru Süreci

HayalEt Süreci:

Hayalet Kuluçka Merkezinde yer almak isteyen girişimcilerin öncelikle www.buhayalet.com web sitesinden proje başvuru sayfasına ulaşması ve başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Başvuru havuzuna aktarılan tüm proje başvuruları TTO ekibi tarafından incelenip, Ar-Ge ağırlıklı olduğu tespit edilen projelerle irtibata geçilip, projeleri hakkında bir sunum yapmaları istenmektedir. Değerlendirme Kurul içerisinde, TTO Yöneticileri, BUBA Yöneticileri ve proje spesifik odaklı sektörel bazlı ise, ilgili konu ile ilgili çalışan bir akademisyenin de katılımından oluşmaktadır.

Değerlendirme Kurulu üyeleri girişimcinin sunumu izler ve ayrıntılı fikir sahibi olurlar. Bu değerlendirmede kriter olarak dikkate alınacak hususlar şunlardır:

•Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle yenilik açısından karşılaştırma yapılmış mı?

•Rekabet analizi yapılmış ve rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?

•Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?

•Hangi konularda Ar-Ge çalışmaları yapılacağı açıklıkla belirtilmiş mi?

•İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve olası çözümleri tanımlanmış mı?

•Proje ekibi gerek duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?

•Projeyi hayata geçirmek için gereken işbirlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?

•Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gider kalemleri belirlenmiş mi?

•Pazarlama stratejisi temel prensipleri düşünülmüş mü?

Bu kriterler bağlamında değerlendirilen girişimciye kuluçka merkezine kabul/ red kararı en kısa sürede iletilir.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri üniversitede seçmeli ders olarak kabul edilmiş olup, isteyen tüm öğrenciler tercih edebilmektedir. 

Proje Gelişim Süreci:

Final jürisi sonrası başarılı olan projeler Hayalet kuluçka alanına davet edilecektir. Tüm başarılı projeler ile de işbirlikleri devam edecektir. Seçilen projeler ile; proje geliştirme süreci, danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetleri süreçleri planlanacaktır.