Amacımız

TTO HayalEt Kuluçka Merkezi’nin projesinin ana hedefleri; teknoloji ile rekabet gücü yaratacak, insan yaşamını geliştirecek ürün ve hizmet üreten fikirlerin ortaya çıkması, projelendirilmesi, ticarileştirilmesi ve yatırımının desteklenmesi, ekonomik değere dönüşmesidir. Kuluçka Merkezleri, girişimcilerin, şirketlerin başlangıç aşamasındaki gelişimini sağlayan, dünya genelindeki en etkili yapılardır. Kuluçka Merkezlerinin başarısı, sadece bir ofis alanı sunmaktan değil girişimlerini geliştirmeleri sırasında girişimcilere sunacakları ve katacakları değerden kaynaklanmaktadır. Kritik olan girişimcilik ekosisteminde varolan bilgileri kullanarak strateji oluşturmak ve rotayı iyi belirlemektir. Girişimcilerin tam da bu noktada ihtiyacı etkin bir kuluçka merkezi desteğidir.

Vizyonumuz;
● Bilgi ve teknoloji kullanarak, ekonomik değer yaratan ürün ve hizmetleri hayata geçirmek isteyenlerin ilk başvuru merkezi olmak
● Fikirler ile sermayenin güvenle buluştuğu verimli ve sürekli gelişen bir platform olmak

 
Misyonumuz;
● Bilgi ve teknoloji üretimi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile yeni teknolojileri kullanabilme veya yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi
● Bilgi ve teknoloji üretimi konusunda işbirliklerinin geliştirilmesi
● İleri teknoloji ve ileri teknolojilere dayalı ürün ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının ticarileştirilmesi, patent sayısının arttırılması
● Yatırım alanı arayan küçük sermaye ile yatırımcıların arasında bir köprü kurulması